Lê quý đôn online judge

OJ.LEQUYDON.NET là hệ thống chấm điểm trực tuyến môn Tin học. Hệ thống này được xây dựng với mục đích giúp học sinh học tập – trau dồi kiến thức lập trình và khoa học máy tính cũng như tổ chức các cuộc thi liên quan.

truy cập

portal

Cổng thông tin điện tử Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định

Truy cập

E-LEARNING

Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning

Truy cập

CLOUD

Hệ thống lưu trữ đám mây nội bộ.

Truy cập